Vallen

Twintig procent van de Nederlandse 65‐plussers is momenteel hulpbehoevend bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Men krijgt problemen met het uitvoeren van taken als traplopen, boodschappen doen, opstaan uit een stoel, het huishouden en zichzelf wassen. Omdat de hoeveelheid ouderen de komende twintig jaar gaat toenemen van 2.4 miljoen naar 4.5 miljoen is het belangrijk om ouderen zolang mogelijk zonder zorgvoorzieningen te kunnen laten leven. Een ander belangrijk aandachtspunt voor de zorg voor ouderen is de behandeling na een valincident. Eén op de drie 65‐plussers blijkt namelijk één of meer keer per jaar ten val te komen. Valangst en een afnemend vertrouwen in het eigen kunnen drukt de fysieke capaciteiten van ouderen. Bovenstaande feiten zijn aanleiding tot de ontwikkeling van een preventief oefenprogramma waarmee de zelfredzaamheid van ouderen zo effectief mogelijk kan worden getraind.

Maak jouw eigen website met JouwWeb